Terms of use

 Dessa användarvillkor är viktiga och regler förhållandet mellan dig själv och WoodHouse Produktions “Sagoappen” och påverkar som sådana dina lagliga rättigheter och skyldigheter. Så snälla innan du går in i Sagoapens underbara värld, ta en stund och läs dessa villkor noggrant.
 
SAGOAPPEN ANVÄNDARVILLKOR
Sagoappen av WoodHouse Productions AB (hädanefter “Sagoappen”, “oss”, “vår” eller “vi”) erbjuder en prenumerationstjänst (“Tjänsten”) som gör att du (nedan och utbytbart “Du” eller “Prenumeranten”) kan få tillgång till ljudböcker, berättelser och annat litterärt innehåll (”Innehållet”) som strömmas över Internet till din mobiltelefon eller till en annan kompatibel internet tillgänglig enhet. Genom att registrera dig för en prenumerationsplan med Sagoappen, genom att köpa och / eller tjäna i ett presentkort, genom att ladda ner, komma åt och / eller använda Sagoappen-appen eller Sagoappen-webbplatsen, använda en tilläggstjänst eller produkt som tillhandahålls av Sagoappen eller på annat sätt genom att komma åt eller använda innehållet, eller någon av Tjänstens funktioner eller funktioner som skapas av Sagoappen i förekommande fall, Du ingår ett bindande avtal med Sagoappen och godkännare och accepterar att följa dessa användarvillkor. Du bekräftar och godkänner också att Sagoappen behandlar dina personuppgifter i behov med Sagoapens integritetspolicy.
Dessa användarvillkor beskriver villkoren för att tjänsten är bra för dig och ersätter tidigare avtalade villkor. Godkännande av dem är ett krav för din tillgång till och användning av tjänsten. Genom att acceptera dem godkännare du och accepterar att Sagoappen kan säga upp detta avtal eller stänga av din tillgång till tjänsten när som helst och utan föregående meddelande om du inte följer någon av bestämmelserna i detta. Om du inte godkänner villkoren (enligt definitionen nedan) får du inte använda tjänsten varken åtkomst till eller konsumera något innehåll som tillhandahålls av Sagoappen.
Ytterligare kan kompletterande användarvillkor gälla för vissa delar av tjänsten, t.ex. när det gäller regler för en viss tävling, ytterligare villkor för tilläggstjänster eller andra aktiviteter, eller för visst ytterligare innehåll, om separata prenumerationsplaner, produkter eller programvara som är tillgängliga via tjänsten. Om ytterligare villkor krävs kommer att avslöjas för dig i samband med relevanta aktiviteter eller produkter. Alla tilläggsvillkor som underhålls av Sagoappen är ett tillägg till dessa användarvillkor och kommer i händelse av konflikt att gälla framför dessa användarvillkor.
Dessa användarvillkor, Sagoapens integritetspolicy och eventuella ytterligare och / eller kompletterande villkor från Sagoappen benämnar nedan kollektivt som ”villkoren”.
 
1 . Åldersgräns och kontoberättigande
1.1.
För att vara berättigad att ingå dessa villkor och skapa ett konto eller ingå en prenumerationsplan med Sagoappen måste du
a) vara minst arton (18) år gamla och / eller på annat sätt ha tillstånd och juridisk befogenhet att ingå detta avtal enligt lag i det land där tjänsten görs bra för dig;
b) vara bosatt i det land där tjänsten gör den bästa för dig; och
c) samtycker till att vara bunden av dessa villkor.
1.2.
Du måste också förse Sagoappen med korrekt information om dig själv och måste innehålla korrekta kontaktuppgifter och en giltig betalningsmetod. Att acceptera villkoren och erbjuda sådan information är ett krav för din tillgång till och användning av tjänsten. Om du inte godkänner villkoren får du använda tjänsten eller dess funktioner och funktioner eller konsumera något innehåll som erbjuds i tjänsten.
 
2. Tjänsten
2.1.
Sagoappen skapåller en personlig digital prenumerationstjänst genom vilken du som prenumerant kan strömma och / eller tillfälligt ladda ner innehållet till din mobiltelefon eller via andra internetåtkomliga enheter som du kan nå via Sagoappen-appen eller någon annan förinstallerad programvara från Sagoappen. Dessutom kan tjänsten inkludera personliga rekommendationer, meddelanden och funktioner som utvecklas och modifieringsspecifikationer som anges för dig för att använda din användarupplevelse. Sagoappen kan också då och då erbjuda tillgång till olika typer av sociala medieforum, som kanske är öppet för allmänheten, för att ytterligare behov och berika din användarupplevelse.Om inget annat överenskommits i några tilläggsvillkor eller enligt en prenumerationsplan som erbjuds dig av Sagoappen som du har samtyckt till, tjänsten, som beskrivning ovan,
2.2.
För att kunna använda tjänsten måste du använda en internetansluten enhet som är kompatibel med Sagoapens tekniska krav eller någon av Sagoapens affärspartnerplattformar som Sagoapens applikation är installerad på och ge oss eller vår affärspartner din val av betalningsmetoder som accepteras av Sagoappen och i förekommande fall då och då . För en fullständig och uppdaterad lista över de tekniska kraven för användning av tjänsten, och en fullständig lista över Sagoapens affärspartners och en lista över för närvarande accepterad betalningsmetoder, besök Sagoapens webbplats. Sagoappen förbehåller sig dock rätt att ändra modifiera tekniska krav för användningen av tjänsten och att ändra, lägga till eller ta bort affärspartners och betalningsmetoder då och då.Sagoappen kommer att göra sitt bästa för att meddela dig, via e-post eller via push-meddelande från tjänsten om eventuella ändringar som kan begränsa din tekniska förmåga att använda tjänsten. Så anmälan kommer att skickas senast trettio (30) dagar inom ikraftträdandet träder i kraft. Sagoappen förbehåller sig rätt när som helst att lägga till eller ta bort en affärspartner och betalningslösning utan föregående meddelande till dig.
 
3. Prenumerationsplaner
3.1.
Sagoappen förbehåller sig rätt att efter eget gottfinnande erbjuda tjänsten genom olika typer av prenumerationsplaner, där kan innebära och inkludera men inte begränsas till: kampanjplaner, planer som bästaålls av (eller buntas med) tredje delen, planer baserade på antalet erbjudna samtidigtiga strömmar eller planer baserade på begränsningar i det beskrivållna innehållet.
3.2.
Sagoappen förbehåller sig rätt att, efter eget gottfinnande, lägg till nya planer, ta bort befintliga planer eller att ändra funktioner eller funktioner i sådana prenumerationsplaner då och då. Om sådan förändring väsentligt påverkar och befintlig prenumerationsplan till nackdel för en prenumerant, kommer prenumeranten att informera om detta och ha möjligheten att säga upp tjänsten och göra med avsnitt 12 i dessa användarvillkor.
3.3.
Antalet samtidiga strömmar som erbjuds enligt en prenumerationsplan beror på vilken typ av prenumerationsplan du har registrerat dig för och kommer att ange mer detaljerat i de tilläggsvillkor som accepteras separat.
3.4.
Se Sagoapens webbplats för uppdaterad information om priser och alla typer av prenumerationsplaner som erbjuds då och då i ditt hemland. Här hittar du också en presentation av de nuvarande tillgängliga prenumerationsplanerna och deras motsvarande kompletterande villkor (inklusive eventuella specifika begränsningar) som du, för att få tillgång till en sådan plan, måste godkänna separat.
3.5.
Om du kan välja mellan mer än en prenumerationsplan kan du ändra din nuvarande prenumerationsplan till en annan prenumerationsplan som för aktivt erbjudande av Sagoappen i ditt hemland. En sådan ändring kan docka träda i kraft från den dagen då och ändringen registrerades och pågå till efter ditt nästa återkommande betalningsdatum inom en ny ändring kan registreras för samma konto. Din ursprungliga betalningscykel på trettio (30) dagar ändras inte genom och förändring mellan olika prenumerationsplaner. Du kan enkelt granska, hantera eller ändra dina kontouppgifter och prenumerationsplan genom att komma åt ditt konto på Apple med det använda Apple-ID: t eller på Google Play med ditt Google-konto.
 
4. Innehållsfilter
4.1.
Alla förinstallerade innehållsfilter, t.ex. ”barnläge” eller andra liknande filterfunktioner som kan erbjudas då och då, erbjuder en användare som en valfri funktion. Metadata för varje titel i innehållet som Sagoappen förlitar sig på om t.ex. åldersgränser och identifiering av litterära genrerbehandlingålls av Sagoappens publiceringsaffärer. Sagoappen tar därför inget ansvar för och garanterar inte att du hittar filtren baserade på sådana metadata helt till din personliga tillfredsställelse. Därmed kan Sagoappen inte på något sätt garantera att dessa filter är helt korrekta eller att de med fullständig säkerhet har filtrerat allt icke-relevant innehåll jag gör med vad som har avsett. Om ett filter inte fungerar till din nöjdhet,avbryt all användning av filtret omedelbart och låt oss veta hur vi kan välja filtret och tjänsten för att bättre möta dina förväntningar genom att kontakta Sagoappen via Sagoapens webbplats. Sagoappen välkomnar alla synpunkter på innehåll som du tycker är olämpligt eller olämpligt med tanke på de filter som används eller som du annars misstänker kan innehålla intrång eller på annat sätt olagliga funktioner. Sagoappen är beroende av din feedback så att vi kan välja våra filter och vår tjänst över tiden.
4.2.
Om och där ett förinstallerat ”barnläge” -filter erbjuds dig som abonnent på tjänsten, har inställningarna för ett sådant filter gjorts stjärnor på metadata för att endast tillåta sådant innehåll som av dess utgivare anses lämna för barn i åldern tolv (12) år eller yngre . Detta innebär att innehållet som gör tillgängligt i ”Barnläge” kan inkludera alla böcker och genrer i Sagoapens innehållskatalog avsedda för barn i alla åldrar inom denna åldersgrupp. Sagoappen kan inte på något sätt garantera att filtret är helt korrekt eller att det med fullständig säkerhet har filtrerat allt icke-relevant innehåll jag kräver med vad som har avsett.
 
5. Gratis innehåll
5.1.
Genom att använda Sagoappen är ett antal utvalda material gratis och har ingen tidsgräns. Detta är tänkt som ett sätt att tillåta användare att prova tjänsten.
 
 
6. Priser och betalningar
6.1.
Sagoappen samarbetar med tredje delar betaltjänstleverantörer genom vilka alla dina betalningar kommer att göra inom de avvecklas med Sagoappen.
6.2.
Prenumerationer betalas månadsvis i förskott tills prenumerationen sägs upp eller enligt något annat. När det gäller tidpunkten för de månatliga betalningarna kommer du att debiteras en gång var 30: e (30) dag från det datum då du aktiverar din prenumeration. I vissa fall ändras datumet då du kommer att debiteras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltighetsdatumet för information angående din valda betalningsmetod som t.ex. Dina kreditkortsuppgifter.
6.3.
Sagoappen kan erbjuda tidsbegränsade prenumerationsplaner för vilka du betalar hela priset i förväg. En sådan prenumerationsplan avslutas automatiskt vid slutet av den fasta tidsperioden.
6.4.
Priserna visa på Sagoapens webbplats. Alla priser använder mammor och varor (GST). Betalning kan göras med betalningar i appen som Appstore, Google Play. Sagoappen kan när som helst informera dig När det krävs kreditkort, var vänligt informerat om att Sagoappen kan vägra eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där tjänsten erbjuder dig. Sagoappen förbehåller sig också rätt när som helst och efter eget gottfinnande att neka vissa typer av kreditkort.
6.5.
Priserna kan variera beroende på vilken typ av betalningsmetod som används. Om priserna varierar kommer Sagoappen att meddela detta på Sagoapens webbplats i samband med allmän information om priser. Vidare bland priserna inga datakommunikationskostnader eller avgifter som din internet- eller telekommunikationsleverantör kan kräva enligt ditt avtal med sådan tjänsteleverantör.
6.6.
I händelse av utebliven betalning eller försenad betalning förbehåller sig Sagoappen rätten att stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsten. Om detta skulle inträffa, logga in på Appstore eller Google Play och återaktivera din prenumeration. I händelse av en försenad betalning har Sagoappen dock rätt att debitera dig rimliga dröjsmålsräntor, påminnelseavgifter och i förekommande fall lagstadgade inkassoavgifter.
 
7. Presentkort
7.1.
Sagoappen kan erbjuda olika typer av presentkort. Vissa presentkort kan vara produktspecifika, där det krävs att ett sådant presentkort är kopplat till en specifik prenumerationsplan, som bestäms av köparen vid köpet. Alla dessa presentkort kan endast fortsätta att användas med den villkor som krävs för en sådan plan.
7.2.
När du registrerar dig som prenumerant med ett Sagoappen presentkort godkänner du och accepterar villkoren på samma sätt som en betalande abonnent på tjänsten gör, minus betalningsbestämmelserna här.
7.3.
Som Sagoappen presenterar kortanvändare får du fullständig tillgång till tjänsten jag använder med relevant prenumerationsplan under presentkortets hela period. När presentkortet löper ut avslutas tjänsten automatiskt såvida du inte aktivt registrerar dig som betalande abonnent eller löser i ett nytt Sagoappen presentkort. Om du emellertid aktiverar ett Sagoappen presentkort när du redan är abonnent på tjänsten kommer Sagoappen att tillfälligt stänga av kravet på betalning av tjänsten till dess att presentkortet löper ut, då överförs du automatiskt tillbaka som betalningstjänsten och återuppta den månatliga betalningsplanen för prenumerationen. din senast använda prenumerationsplan. Jag alla faller,
 
8. Avbokning under avkylningsperioden
8.1.
När du registrerar dig som abonnent på tjänsten, oavsett vilken prenumerationsplan du väljer, har du rätt till en fjorton (14) dagars avkylningsperiod. Avkylningsperioden gäller från dagar för anmälan till en prenumerationsplan.
8.2.
Om du börjar lyssna på eller läsa något innehåll i Sagoappen eller använda tjänsten på något annat sätt godkänna du att du förverkar rätt att annullera ditt köp av tjänsten enligt de avkylningsrättigheter som nämns i avsnitt 8.1. har dock fortfarande rätt att avsluta tjänsten i behov med avsnitt 12 nedan.
 
9. Immateriella rättigheter
9.1.
Tjänsten är vår upphovsrättsskyddade egendom och innehåller upphovsrättsskyddad egendom för våra licensgivare eller licensinnehavare, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, klädsel och andra immateriella rättigheter i tjänsten eller i det innehåll som är tillgängligt för dig från tjänsten ägs av oss eller våra licensgivare eller licenstagare eller några anslutna företag. Förutom som vi uttryckligen skriftligen samtycker till får ingen del av Tjänsten eller dess innehåll använda eller utnyttjas på något annat sätt än som en del av Tjänsten som erbjuder dig enligt Villkoren. Du kan äga den fysiska enheten som delar av Tjänsten levereras till dig, men vi behåller fullständigt och fullständigt ägande av Tjänsten och alla immateriella rättigheter som finns däri.Vi överför inte rättigheter eller äganderätt till någon del av tjänsten till dig och vi överför inte heller några rättigheter till någon del av innehållet som gör tillgängligt från tjänsten till dig. Ingenting som skapålls av något varumärke som ägs eller licensieras av Sagoappen ska tolkas som att, underförstått eller på annat sätt, ge någon licens eller rätt till användning av något varumärke som visa på eller inom tjänsten till dig.
 
10. Innehålls- och programvarulicens
10.1.
Innehållet som erbjuds gräva via tjänsten kan variera från tid till annan och mellan olika länder och regioner där tjänsten är bra. Innehållet kan också variera beroende på din plats när du öppnar tjänsten. Sagoappen har inget intryck av att tjänsten eller innehållet som är tillgängligt via tjänsten kommer att vara tillgängligt för användning i något annat land än ditt bosatta land där tjänsten gör det bra för dig. För information om det nuvarande innehållet i ditt land, besök Sagoapens webbplats. Observera att Sagoappen inte är skyldig att meddela dig om några ändringar i det erbjudna innehållet.
10.2.
Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användningen av tjänsteprogrammet, dess innehåll, virtuella föremål eller annat material som ägs eller licensieras av oss. Vi beviljar dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar licens för åtkomst och användning av tjänsteprogrammet, dess innehåll, virtuella föremål eller annat material för din personliga, icke-kommersiell användning.
10.3.
Du bekräftar, garanterar och samtycker till att du, eller någon som du tillåter åtkomst till tjänsten via ditt konto, inte kommer att kopiera, reproducera, duplicera, modifiera, skapa härledda verk från, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, sända, sälja, hyra, hyra ut, låna ut, underlicensera eller cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller på annat sätt) allt material och / eller delar av eller hela tjänsten till någon tredje del (inklusive, utan begränsning, visning och distribution av materialet via en tredje parts webbplats) utan uttryckligt skriftligt samtycke från Sagoappen eller om inte annat uttryckligen tillåts enligt tillämplig obligatorisk lag.
10.4.
Du bekräftar, garanterar och samtycker till att du eller någon som du tillåter åtkomst till tjänsten via ditt konto inte kommer att göra det; (1) omfördela, kringgå eller inaktivera något innehållsskyddssystem eller digital teknik för hantering av digitala rättigheter som används i tjänsten; (2) dekompilera, reverse engineer, demontera eller på annat sätt reducera någon tjänst till en läsbar form; (3) ta bort alla identifierings-, copyright- eller andra meddelanden om äganderätt; eller (4) komma åt eller använda tjänsten på ett olagligt eller behörigt sätt eller på ett sätt som antyder och kopplar till våra produkter, tjänster eller varumärken.
10.5.
Detta avsnitt 10 gäller också alla som har tillgång till tjänsten
 
11. Innehåll och länkar från tredje delen
11.1.
Utseendet på externa hyperlänkar och / eller andra element som genereras av tredje delen som är möjliga från tjänsten, vår webbplats och alla forum som tillhandahålls av Sagoappen både inom och utanför tjänsten som inte godkänns av Sagoappen och / eller dess närstående företag av synpunkter eller synpunkter från sådana tredje parter på eller utanför deras webbplatser / sociala medieplattformar. Sagoappen verifierar inte, stöder eller tar ansvar för riktigheten, valutan, fullständigheten eller kvaliteten på innehållet på dessa tredje delar webbplats. Ytterligare ansvarar Sagoappen inte för kvaliteten på eller leveransen av några produkter eller tjänster som erbjuds, nås, hålls av eller annonseras på den tredje delen webbplats / sociala medieplattformar. Som sådan,
11.2.
Tjänsten kan integreras, integreras i eller beskrivållas i samband med tredjeparts tjänster och innehåll. Sagoappen kontrollerar inte dessa tredjeparts tjänster eller dess innehåll. Du bör noggrant läsa alla avtal eller användarvillkor och sekretesspolicyer som presentatörer för dig och som meddelar tjänster från tredje part och / eller innehåll.
 
12. Varaktighet och uppsägning
12.1.
Så snart du har blivit månadsabonnent hos Sagoappen kommer prenumerationen att fortsätta från månad till månad tills den avslutas av dig eller av Sagoappen. Om du inte säger upp din prenumeration bemyndigar du oss därför att debitera dig nästa månads abonnemangsavgift jag kräver med Villkoren och från betalningsmetoden som du har valt och registrerat hos Sagoappen när du registrerat dig för Tjänsten, eller på annat sätt enligt din senare instruktion till oss .
12.2.
För att säga upp tjänsten innan en ny månad läggs till i din prenumerationsperiod måste du säga upp tjänsten senast dagen innan en ny månadsperiod börjar, annars fortsätter prenumerationen och du debiteras ytterligare en månad innan den avslutas.
12.3.
För att avsluta prenumerationen, gå till Appstore eller Google Play och följ deras process för att avsluta prenumerationen.
12.4.
Förutom Sagoappens uppsägningsrättigheter i avsnitten 3, 6.5 och 14.4 eller någon annanstans i villkoren har Sagoappen rätt att säga upp eller begränsa din användning av tjänsten med omedelbar verkan om Sagoappen har skäl att misstänka att du (eller någon som du har tillåtet att köpa till tjänsten) har brutit mot villkoren eller tillämpliga lagar, regler och förordningar. Detta gäller även om du annars använder tjänsten på ett bedrägligt sätt eller på ett sätt som kan orsaka skada på Sagoappen eller någon tredje del.
 
13. Sagoapens rättigheter och skyldigheter
13.1.
Som en del av erbjudandet av tjänsten kan Sagoappen kontakta dig via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt via tjänsten och syfte att kommunicera om funktionerna och innehållet i tjänsten. Jag tillämpar fall kan Sagoappen också, såvida du inte har avvisat sådan kontakt, kontakt dig via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt via tjänsten angående kampanjer eller liknande aktiviteter, produkter och jämnhet som är relaterad till tjänsten.
13.2.
Om du har godkänt och accepterat detta separat kan Sagoappen också kontakta dig via något annat kommunikationsmedel, t.ex. via sociala medieplattformar från tredje delen.
13.3.
All kommunikation mellan Sagoappen och prenumeranten ska ske i samband med Sagoapens integritetspolicy.
13.4.
Sagoappen ansvarar inte för några störningar i mobilnätverk eller i internetleverantörernas tjänst.
13.5.
Tjänsten är bra dygnet runt, sju (7) dagar i veckan. Sagoappen ger dock ingen garanti för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om det finns några fel eller avbrott som påverkar Tjänsten, kommer Sagoappen att ges möjlighet att korrigera dessa utan att kontraktsbrott, din villkoren, förekommer. Sagoappen har också rätt att inom anledning stänga tjänsten, till exempel för att utföra uppgraderingar och underhåll.
13.6.
Sagoappen har rätt att helt eller delvis överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje delen. Sagoappen har också rätt att engagera underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren. Alla dessa ändringar som kan påverka behandlingen av dina personuppgifter ska hanteras i regel med Sagoapens integritetspolicy.
13.7.
Sagoappen kan, efter eget gottfinnande, göra ändringar i Villkoren. När Sagoappen gör väsentliga ändringar av villkoren tills din nackdel kommer att att meddela dig, t.ex. genom att visa ett meddelande i tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande, SMS eller pushmeddelande via tjänsten senast trettio (30) dagar inom ändringarna träder i kraft. Jag vissa fall kommer vi att vara om ditt uttryckliga samtycke och jag vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och din fortsatta användning av tjänsten kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Det är nödvändigt att du läser alla meddelanden eller meddelanden från oss noggrant.Om du när som helst vill sluta använda tjänsten på grund av dessa uppdateringar eller ändringar i villkor kan du när som helst säga upp din prenumeration genom att följa instruktioner i avsnitt 12 i dessa användarvillkor.
 
14. Abonnentens rättigheter och skyldigheter
14.1.
Om inte annat följer av tillämpliga tilläggsvillkor, kan prenumeranten lyssna på innehållet och tjänsten endast för prenumerantens privata icke-kommersiell användning. Användare av tjänsten får t.ex. inte spela ljudböcker för en publik eller på en allmän plats. Vissa rättigheter kan docka göras för detta. Kontakta SagoAppen om detta är av intresse. Dina kontouppgifter (inklusive men inte begränsade till inloggningsinformation) är personliga och de kan inte delas med andra.
14.2.
Prenumeranten förbinder sig att integrera kring eller försöka kringgå de tekniska eller andra begränsningar som finns för att förhindra kopiering av innehållet i tjänsten och att inte kopiera, helt eller delvis, ljudböcker, e-böcker eller annat innehåll i tjänsten, till och med för eget bruk .
14.3.
Du bekräftar och godkänner att din tillgång till och använder av tjänsten ska följa villkoren. Du bekräftar och godkänner samma sak för alla som du tillåter åtkomst till tjänsten via ditt konto. Tillgång till andra användare får endast beviljas av dig i behov med villkoren.
14.4.
Jag alla omtalar av ljudböcker, e-böcker eller annat litterärt innehåll som prenumeranten skriver eller läser högt, är prenumeranten ansvarar för att prenumeranter väljer uttrycks i valet med gällande lagar och med beräkningen på andra och att prenumeranten inte använder ordningen eller fraser som kan uppfattas som diskriminerande eller onödigt stötande eller anstötliga i forum som kan associeras med Sagoappen. Det är dessutom abonnentens ansvar att se till att prenumeranten inte publicerar, använder eller delar immateriell egendom som tillhör en tredje del eller publicerar, använder eller delar innehåll eller kommentarer som är eller kan tolkas som olagligt, t.ex. ärekränkande innehåll, material som visar eller föreslår sexuella övergrepp eller hatkommentarer online.
14.5.
Abonnenten har ingen rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren, såvida inte Abonnenten har Sagoapens skriftliga medgivande till detta.
14.6.
Abonnenten får inte använda Tjänsten på något sätt som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du, och inte Sagoappen, är ansvarig för all elektronisk kommunikation och allt innehåll som skickas från din enhet till oss och du måste använda tjänsten, din enhet och vår webbplats och alla forum som tillhandahålls av Sagoappen både inom och utanför tjänsten på lämplig sätt och endast för lagliga ändamål. Därefter godkänner du att inte använda webbplatser för bedrägliga ändamål, eller i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet eller att skicka för att skicka, använda eller återanvända material som inte tillhör dig;eller är olagligt, stötande (inklusive men inte begränsat till material som innehåller sexuellt innehåll eller som främsta rasism, hat eller fysisk skada), vilseledande, vilseledande, missbrukande, oanständigt, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, eller bryter mot upphovsrätt, varumärke, sekretess, sekretess eller annan äganderätt eller rättighet; eller på annat sätt skadar tredje delen.
14.7.
Jag händer av att tjänsten, eller delar därav, är felaktig eller felaktig, uppmanas du att kontakta Sagoappen via kontaktformuläret på Sagoapens webbplats, från den e-postadress som registrerats på ditt konto eller på annat sätt för att informera oss eller att lämna i ett klagomål .
14.8.
Prenumeranten bekräftar att tjänsten innehåller innehållet som inte är lämpligt eller lämpligt för mindreåriga. Du godkänner därför, oavsett om du har valt att använda ett innehållsfilter (som t.ex. barnlägesfiltret) eller inte, att inte låta minderåriga komma åt tjänsten om de inte är under din övervakning.
 
 
15. Avtalspart
15.1.
Tjänsten görålls och gör den bästa för dig enligt villkoren av Woodhouse Productions AB, ett aktiebolag som är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556962-1120 och företagsadress Barsebäcksvägen 70, 261 72 Häljarp. För att kontakta oss eller vår kundserviceavdelning, skicka ett e-postmeddelande till info@sagoapp.se
 
16. Olika
16.1.
Tjänsten tillhandahålls dig enbart i det icke-kommersiella syftet att konsumera underhållning, information och andra liknande syften.
16.2.
Villkoren ska regleras och tolkas i behov med Sveriges lagar, med undantag för dess lagkonfliktprinciper.
16.3.
Vid en tvist mellan Sagoappen och prenumeranten bör parterna först försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten hänvisas till ”Konsumentombudsmannen” https: //www.konsumentverket. se / om-konsumentverket / konsumentombudsmannen-ko / .
16.4.
Om du är missnöjd med tjänsten, innehåll som finns på den eller med villkoren, är ditt slut och exklusiva botemedel att avbryta åtkomst eller användning av tjänsten.
16.5.
För mer information om tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller med ditt konto, vänligen kontakta info@sagoapp.se
Senast granskat 22 maj 2020
 
WoodHouse Productions AB Barsebäcksvägen 70, 261 72 Häljarp
PRENUMERERA OM DU VILL VARA DEN FÖRSTA ATT FÅ VETA NÄR NYA SAGOR SLÄPPS I APPEN!

Copyright © 2020 Woodhouse Productions AB