Skogen

IMG_0039

Skogens berättelser tar aldrig aldrig slut. Skogen är evig och föränderlig. Den kommer alltid tillbaka. Naturens lagar är oöverstigliga för människan. Gå varsamt. Du vet aldrig vad skogen vill berätta för dig.

Sagor från skogen

Ekorren och kvällsvinden


Tystnaden och snoken

Lindebarnet och bäcken


Stensoffan och ugglan


Den ljusa flickan i björkskogen

Den ljusa flickan i Björkskogen. Bild Inga Leo.
Den ljusa flickan i Björkskogen.
Bild Inga Leo.

Trädkringlan

Trädkringlan
Trädkringlan

Taggtråden och den ensliga stugan i skogen


Stenvarelserna


Mullvaden och vårgubbarna


Medvind och motvind.

Drakens skog
Drakens skog

Drakar framställs ofta som vildsinta monster! I min sagovärld är drakar urtidens mytiska varelser som samlat årmiljonernas kunskap under sitt hårda skal! Följ mina sagor här!

Lyssna här

Kommentera