Magi

Det mesta i livet är fyllt av magi. Här under denna rubrik skall jag samla sagor där magin är mer påtaglig än annars i livet.
Solskugga
Magi finns överallt

Fjärilen och gungstolen

När dagen blev natt och natten dag. Kapitel 1.

Kapitel 2

Flickan och Skuggan

Ormvråken och pojken

Vårljuset och snigelhjärtat


Månmagin


Blåvingen i bläckhornet

Blåvingen
Blåvingen

Den lysande stenen


De osynliga fåglarna

Kommentera